Yritysten konsultointia liiketoimintaan
liittyvissä juridisissa kysymyksissä,
liiketoimintaa ymmärtämällä.

Yksityishenkilöiden ja perheiden konsultointia varallisuuteen, sopimuksiin tai työhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä keskittyen asiakkaan
pitkän aikavälin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Kokemuksella. Kustannustehokkaasti.

Consulting companies in legal issues,
understanding business.

Consulting of individuals and families in legal
matters relating to assets, agreements or
employment, focusing on client needs and goals
on a long term basis.

With experience and in a cost effective way.

Prunus Asianajotoimisto Oy / Prunus Attorneys Ltd
Aleksanterinkatu 29 A 27
FI-33100 Tampere
Finland

Ville Salonen
Asianajaja, varatuomari
Attorney-at-Law, Partner
tel. +358-(0)20-719 9231
ville.salonen@prunus.fi